Home / Teamworkshop van werkdruk naar werkplezier

Teamworkshop van werkdruk naar werkplezier

Werkdruk is een serieus probleem en zorgt bovendien voor veel narigheid: werkstress, afgenomen productiviteit, stressreacties en een toename van verzuim. Bij de aanpak van werkdruk zijn we vaak geneigd om als eerste de oplossing te zoeken in het verminderen van de taakeisen: werkzaamheden schrappen en/of meer personeel aannemen. Vanuit het Job Demands Resources Model – het meest gebruikte werkstressmodel in Nederland – is er nog een andere manier om werkdruk aan te pakken: via de energiebronnen in het werk.

In de workshop ‘Van werkdruk naar werkplezier’ leer je jezelf (weer) gelukkiger voelen in en met je werk door het versterken van persoonlijk leiderschap. Het doel is te leren focussen op datgene wat energie geeft in het werk, waar je meer van wilt en waar je ook daadwerkelijk invloed op hebt. Aan het einde van de workshop heb je als team een helder beeld van hoe jullie je gedeelde energiebronnen kunnen laten groeien en weten jullie wat de eerste stap gaat zijn. Dit zorgt ervoor dat je zelf ervaart dat je invloed kunt uitoefenen op de door jouw ervaren werkdruk en werkplezier.

Het programma

Energiebronnen zijn al die aspecten in je werk(omgeving) die helpen je doelen te bereiken, werkstress te verminderen en je werkplezier te vergroten. In de teamworkshop ‘Van werkdruk naar werkplezier’ ga je samen met je directe collega’s op zoek naar jullie gezamenlijke energiebronnen. Dat doen we in drie stappen:

  1. Plenaire interactieve presentatie over werkgeluk

Wat is werkgeluk (voor jou)? Waar wordt het door bepaald? Wat is de link tussen werkgeluk en energiebronnen? Hoe oefen je invloed uit op je eigen werkgeluk?

  1. Opdracht ‘I have a dream’.

Allereerst schets je een ideaal toekomstbeeld. Het zogenaamde lonkende perspectief. Vervolgens brainstorm je over wat er allemaal aanwezig is in deze ideale situatie. Iedereen mag nog helemaal out of the box denken. In het tweede deel van deze opdracht focus je op datgene waar het team echt invloed op heeft. Per subgroep kiezen jullie drie wensen (energiebronnen). Deze worden plenair aan elkaar gepresenteerd.

  1. Opdracht ‘De Routeplanner’.

In deze opdracht gebruik je al je creativiteit om een concreet plan te maken om de belangrijkste energiebronnen te laten groeien. Ook maak je concreet welke eerste stap je daarbij kan zetten, liefst morgen al.

Wat krijg je?

  • Een teamworkshop van 4 uur waarin we zowel lachen als serieus aan de slag gaan.
  • Helderheid over de belangrijkste beïnvloedbare energiegevers en obstakels in het werk.
  • Duidelijk overzicht van energiegevende teamdoelen met meetbare korte termijn stappen waarmee je morgen direct aan de slag kunt.

Wat levert het op?

  • Betrokkenheid: teams zijn gemotiveerder, hebben meer plezier en zijn saamhoriger wanneer hun belangrijkste energiebronnen worden gevoed.
  • Hoop: zien waar je naartoe wilt en ook de manier waarop geven hoop en vertrouwen.
  • Optimisme: het vertrouwen dat je altijd een positieve verandering kunt bereiken. Hoe klein soms ook.

Wetenschappelijke basis

De teamtraining is gebaseerd op het meest gebruikte werkstressmodel in Nederland: het Job Demands-Resources (JD-R).

De teamworkshop in het nieuws

In mei 2020 is een artikel over deze teamworkshop gepubliceerd in het Tijdschrift Positieve Psychologie. Hierin wordt een inkijkje gegeven in een praktijkcasus uit het Isala Ziekenhuis.

Artikel Van werkdruk naar werkplezier

Brochure ‘Van werkdruk naar werkplezier’

Wil je alles nog eens rustig nalezen? Download dan onderstaande brochure.

Brochure teamworkshop ‘Van werkdruk naar werkplezier’

Ik wil meer weten over de training
Top