Home / Teamworkshop van werkdruk naar werkplezier

Teamworkshop van werkdruk naar werkplezier

Teamaanpak werkdruk

Werkdruk is een serieus probleem en zorgt bovendien voor veel narigheid: werkstress, afgenomen productiviteit, stressreacties en een toename van verzuim. Bij de aanpak van werkdruk zijn we vaak geneigd om als eerste de oplossing te zoeken in het verminderen van de taakeisen: werkzaamheden schrappen en/of meer personeel aannemen. Vanuit het Job Demands Resources Model – het meest gebruikte werkstressmodel in Nederland – is er nog een andere manier om werkdruk aan te pakken: via de energiebronnen in het werk.

In de workshop ‘Van werkdruk naar werkplezier’ leer je jezelf (weer) gelukkiger voelen in en met je werk door het versterken van persoonlijk leiderschap. Het doel is te leren focussen op datgene wat energie geeft in het werk, waar je meer van wilt en waar je ook daadwerkelijk invloed op hebt. Aan het einde van de workshop heb je als team een helder beeld van hoe jullie je gedeelde energiebronnen kunnen laten groeien en weten jullie wat de eerste stap gaat zijn. Dit zorgt ervoor dat je zelf ervaart dat je invloed kunt uitoefenen op de door jouw ervaren werkdruk en werkplezier.

Het programma

Energiebronnen zijn al die aspecten in je werk(omgeving) die helpen je doelen te bereiken, werkstress te verminderen en je werkplezier te vergroten. In de teamworkshop ‘Van werkdruk naar werkplezier’ ga je samen met je directe collega’s op zoek naar jullie gezamenlijke energiebronnen. Dat doen we in drie stappen:

werkdruk werkplezier training

Wat krijg je?

  • Een teamworkshop van 4 uur waarin we zowel lachen als serieus aan de slag gaan.
  • Helderheid over de belangrijkste beïnvloedbare energiegevers en obstakels in het werk.
  • Duidelijk overzicht van energiegevende teamdoelen met meetbare korte termijn stappen waarmee je morgen direct aan de slag kunt.

Wat levert het op?

  • Betrokkenheid: teams zijn gemotiveerder, hebben meer plezier en zijn saamhoriger wanneer hun belangrijkste energiebronnen worden gevoed.
  • Hoop: zien waar je naartoe wilt en ook de manier waarop geven hoop en vertrouwen.
  • Optimisme: het vertrouwen dat je altijd een positieve verandering kunt bereiken. Hoe klein soms ook.

Neem contact met ons op

“De sfeer op de afdeling was al goed toen we aan de training begonnen, maar die is door de training alleen maar versterkt. Niet alleen dat, ook het hoge verzuim is voor de corona-crisis enorm afgenomen. Ik durf te zeggen dat de training en de verbeteringen die we al hebben doorgevoerd daar zeker een bijdrage in hebben gehad. Mensen hebben het gevoel dat zij zelf het verschil kunnen maken en krijgen aandacht voor wat zij belangrijk vinden.”

Aletta Meelker, operationeel leidinggevende Isala ziekenhuis

Download gratis het artikel ‘Van werkdruk naar werkplezier’

van werkdruk naar werkplezier

Artikel Van werkdruk naar werkplezier

Top