Home / Positieve Psychologie

Positieve Psychologie

Gelukkiger in je werk met positieve psychologie

De positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie die onderzoekt wat het leven de moeite waard maakt. Deze focus op het positieve is nog relatief nieuw. Zo was het in de arbeid- & organisatiepsychologie heel gebruikelijk om onderzoek te doen naar de negatieve aspecten van het werk. En dan met name naar de gevolgen ervan voor het  functioneren en welbevinden van werknemers. Aan het begin van deze eeuw is daar langzaamaan verandering in gekomen. Dat is vooral te danken aan de psychologen Martin Seligman, Mihaly Czikszentmihalyi en Christopher Peterson. De Amerikaanse psycholoog Martin Seligman wordt ook wel de grondlegger van de positieve psychologie genoemd.

Men raakte er steeds meer van doordrongen dat er in het onderzoek ook meer aandacht moest komen voor al die zaken die het leven de moeite waard maken. Het doel van de positieve psychologie is dan ook deze balans te herstellen door kennis over negatieve aspecten van het menselijk functioneren aan te vullen met positieve aspecten. Het gaat dus niet alleen over de blije kant van het werk zoals vaak gedacht wordt.

Positieve psychologie in Nederland

Nederlanders die zich met deze stroming van de psychologie bezighouden zijn Ernst Bohlmeijer,  Ruut Veenhoven, Wilmar Schaufeli en Jan Walburg.

 

Mijn boekentips

 

 

Top