Werkgeluk

Is geluk een hype?geluk is van alle tijden

Het lijkt alsof iedereen tegenwoordig op zoek is naar geluk. Toch is de zoektocht naar geluk van alle tijden. De oude Griekse filosofen hielden zich al bezig met de vraag welke elementen tot een lang en gelukkig leven zouden leiden. Aristoteles, die zich op zijn beurt liet inspireren door Plato en Socrates, kwam daarbij tot de volgende indeling:

  • een plezierig leven
  • een goed leven
  • een betekenisvol leven

Als je regelmatig dingen doet die jou een goed gevoel geven, dan heb je een plezierig leven. Lol maken, genieten van lekker eten en op vakantie gaan zijn allemaal dingen die zorgen voor positieve gevoelens. Dat zijn kortstondige momenten van geluk. Het goede leven is minder vluchtig. Het gaat daarbij om het leven volgens morele principes. Voor mijzelf betekent dat bijvoorbeeld dat ik andere mensen help, me bescheiden opstel, eerlijk ben en hard werk. Als ik dat doe, dan heb ik het best goed gedaan (al zeg ik het zelf). Het laatste element voor een gelukkig leven – een betekenisvol leven – is misschien wel het allerbelangrijkste. Zonder betekenis in je leven zou je je kunnen afvragen wat het leven eigenlijk voor zin heeft. Dat geldt ook voor het werk. Als je niet het gevoel hebt dat je in je werk een waardevolle bijdrage levert aan het grotere geheel, dan kan dat aan je gaan knagen.

Samengevat zou je kunnen zeggen dat je een optimaal gelukkig leven kunt leiden als je de juiste mix weet te vinden tussen deze drie elementen.

Wat is werkgeluk?

Wat werkgeluk precies is, is best lastig te definiëren. Voor jou betekent werkgeluk waarschijnlijk wat anders dan voor mij. Dat komt omdat het om een gevoel gaat. Dat is per definitie subjectief en moeilijk vast te pakken. Om werkgeluk te meten, moet je mensen ernaar vragen. Je kunt namelijk niet aan de buitenkant zien of iemand zich gelukkig voelt in het werk. Een goede manier om werkgeluk te meten is door te vragen:

Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig of ongelukkig voel je je in je werk?

1            2            3            4            5            6            7            8            9            10

ontevreden                                                                                              tevreden

Wat bepaalt werkgeluk en is het wel voor mij weggelegd?

Stel je scoort een 5 op werkgeluk. Dan volgt natuurlijk de vraag: “Wat kan ik doen om me gelukkiger te voelen in mijn werk?” Het grappige is dat opvattingen over wat ons werkelijk gelukkig maakt in het werk vaak verkeerd blijken. Zo wordt vaak gedacht dat een salarisverhoging je geluksgevoel duurzaam zal versterken. Niets is minder waar. Na een poosje is dat blije gevoel als je je salarisstrookje onder ogen krijgt weer weg en heb je je uitgavenpatroon allang aangepast. Alles went.

Wat wel meer werkgeluk oplevert, ligt veel subtieler. Je zit lekkerder in je vel als het werk voor jou persoonlijk wat oplevert én je daarnaast een waardevolle bijdrage kunt leveren aan anderen of aan de samenleving. Het gaat dus om een combinatie van aandacht voor jezelf én voor anderen. Werkgeluk is dan ook meer een uitkomst van een juiste balans tussen de volgende (werk)aspecten:

  1. Positieve emoties
  2. Uitdaging
  3. Sociale relaties
  4. Autonomie
  5. Betekenis

Werkgeluk is zeker ook voor jou weggelegd, maar mijn advies is: maak er geen doel op zich van. Het is niet ‘iets’ dat je koste wat het kost moet proberen na te streven. Hoe harder je probeert dit te bereiken, hoe verder je er waarschijnlijk van verwijderd raakt. Dat frustreert. Werkgeluk is ‘slechts’ de muziek die klinkt wanneer je voor jezelf de juiste balans hebt weten te vinden in de vervulling van de vijf behoeften.

Aan welke knoppen kun jij draaien?Werkgeluk: de vijf knoppen waar je aan kunt draaien

Niet voor iedereen zijn al deze (werk)aspecten even belangrijk. De een heeft nou eenmaal meer uitdaging in het werk nodig dan de ander. Werk je in een sterk geprotocolleerde omgeving en heb je veel behoefte aan autonomie, dan zal dat op den duur wel aan je gaan knagen. De kunst is uiteindelijk om voor jezelf de ideale balans te vinden en te weten hoe ver jij aan de vijf knoppen moet draaien om de muziek te laten klinken waarop jij kunt floreren.

Knop 1. Positieve emoties

Je kunt er voor zorgen dat je meer positieve emoties gaat ervaren in je werk (plezier, interesse, hoop, trots). Positieve emoties hebben een aantal belangrijke effecten. Ten eerste zorgen ze ervoor dat je blikveld breder wordt en je je mentaal meer richt op je omgeving. Je ziet daardoor meer mogelijkheden om op een creatieve manier met de uitdagingen in je werk om te gaan. Ook zorgen positieve emoties ervoor dat je belangrijke hulpbronnen opbouwt die je kunt aanspreken op momenten dat je dat nodig hebt. Doordat je je mentaal meer richt op je omgeving, leg je ook gemakkelijker contacten met anderen. Dat zorgt voor meer sociale steun. Een goede manier om positieve emoties te versterken is door je sterke kanten meer te benutten in je werk. Hoe meer je dat doet, hoe meer energie dat geeft.

Knop 2. Uitdaging

Elk mens heeft tot op zekere hoogte uitdaging nodig. Natuurlijk niet teveel, maar zeker ook niet te weinig. De uitdaging moet passen bij jouw mogelijkheden. Een mooie manier om meer uitdaging in je werk te zoeken is door taken te doen waar je nog niet zo goed in bent maar die jou wel veel energie geven. Dit is een prachtige manier om jezelf te motiveren nog beter te worden in je werk.

Knop 3. Sociale relaties

 Een andere knop waar je aan kunt draaien is die van de sociale relaties. Het opbouwen van positieve relaties met anderen is nodig om je verbonden te voelen. Sociale relaties zijn daarnaast een geweldige bron van steun. Relaties kun je koesteren door bijvoorbeeld kleine goede daden te verrichten. Haal eens een kopje koffie voor je collega. Neem eens de tijd en vraag oprecht hoe het met die ander gaat.

Knop 4. Autonomie

Als mens hebben we het nodig om af en toe zelf beslissingen te mogen nemen. Die behoefte zit er al van jongs af aan ingebakken. Als kleuter wilde je vast al je eigen kleding bij elkaar kiezen, ook al was je moeder het daar niet altijd mee eens. De behoefte aan autonomie heeft te maken met eigen keuzes maken of in ieder geval snappen waarom bepaalde keuzes voor je zijn gemaakt.

Knop 5. Betekenis

De laatste behoefte is zingeving, ofwel betekenis. Dit is een – naar mijn mening – onmisbare voorwaarde voor het ervaren van werkgeluk. Om op de langere termijn voldoening te kunnen halen uit je werk, is het noodzakelijk dat je het gevoel hebt dat je met jouw werk een waardevolle bijdrage levert aan een groter geheel.

Coachen op werkgeluk

Zou je graag begeleiding willen bij het vergroten van je werkgeluk? Plan dan een vrijblijvend oriëntatie-gesprek.

Ja, ik ben geïnteresseerd!

 

Mijn boekentips over (werk)geluk

 

Top