Home / Rituelen

Rituelen

Om los te komen van het werk is het nuttig werk en privé duidelijk te scheiden. Dat kan door het toepassen van rituelen. Rituelen zijn handelingen of activiteiten die (als je ze regelmatig toepast) als een signaal gaan dienen voor je brein: Nu ben ik vrij! Het aanleren van een nieuwe gewoonte kost wel wat tijd. Houd er rekening mee dat je gemiddeld twee maanden moet oefenen, voordat het ritueel bij je is ingesleten. Als deze oefening nuttig voor je is, dan kun je het opnemen in je persoonlijke herstelplan dat je aan het einde van het programma gaat maken.

Drie stappen

Zo’n ritueel bestaat uit drie stappen (3 R’s): reflecteren, rusten en resetten. Door deze stappen na werktijd te doorlopen, maak je voor jezelf de overgang tussen werk en privé gemakkelijker. En je krijgt er een lekker gevoel van.


1. Reflecteren

Bij de eerste stap van het ritueel denk je aan het einde van de werkdag bewust na over wat er goed is gegaan, wat je hebt bereikt en waar je trots op bent. Terugdenken aan de leuke en mooie momenten van je dag zorgt ervoor dat je lichaam die momenten herbeleeft en er stofjes vrijkomen die je blij maken.

2. Rusten

Tijdens de tweede stap breng je jezelf mentaal tot rust door een bepaalde handeling uit te voeren zoals naar muziek luisteren in de auto (en lekker hard meezingen), bewust de deur van je kantoor/thuiswerkplek dichtdoen, je omkleden, op de fiets een appeltje eten, te socializen.

3. Resetten

In de laatste stap sta je even bewust stil bij hoe je thuis (in je vrije tijd) wilt zijn. Hoe wil je daar met jezelf en anderen omgaan. En hoe ziet dat eruit? Wat doe je dan of wat doe je juist niet?

Rituelen oefenen

Oefen de komende week na het werk met je eigen transitieritueel. Bedenk allereerst voor jezelf iets dat voor jou als overgangsritueel kan dienen tijdens stap 2 (rusten). Wat ga je doen? Bedenk vervolgens hoe je je wilt voelen als je thuis bent en hoe je wilt zijn.

Oefen na elke werkdag met je ritueel door met je aandacht bewust stil te staan bij jouw overgang van werk naar privé.

  1. Neem na het werk een paar minuten de tijd om terug te denken aan leuke en mooie momenten van je werkdag. Je kunt ze ook opschrijven om het effect nog verder te versterken.
  2. Voer het ritueel uit dat je met jezelf hebt afgesproken.
  3. Sta bij thuiskomst bewust stil bij hoe je daar wilt zijn. Wat doe je om lief te zijn voor jezelf en belangrijke anderen?

Ga verder naar flow-ervaringen

Top