Home / Tijdmanagement

Tijdmanagement

De hele dag door wordt je bestookt met allerlei prikkels: Whatsappjes, mailtjes, vragen van collega’s, klussen die gedaan moeten worden. Je vliegt van hot naar her en het lijkt soms alsof de tijd door je vingers glipt. Maar sta jij wel eens stil bij wat je écht belangrijk vindt in je leven?
Als je vaak een onbevredigend gevoel hebt, je futloos en gestrest voelt, dan is tijdmanagement op basis van je persoonlijke waarden nuttig om te leren.

Het is de moeite waard te onderzoeken welke persoonlijke waarden voor jou belangrijk zijn. Reflecteren op wat voor jou belangrijk is helpt om meer richting te geven aan je leven, zodat je beter weet wat je echt wilt en wat bij je past. Misschien heb je in de vorige opdracht wet- & regelboekje gemerkt dat je onbewust best veel ‘zou moeten’ regels volgt en dat je dus waarden volgt die niet van jou zijn. Dat kan anders! Leren je eigen koers te varen op basis van je eigen waarden geeft enorm veel energie.

Mijn persoonlijke waarden

Klik op onderstaande link en print het werkblad waardensorteertaak

De Waarden Sorteertaak is een oefening om met behulp van zelfonderzoek jouw kernwaarden te achterhalen.

 1. Knip de waardenkaartjes uit.
 2. Leg de drie gekleurde sorteerkaarten op een rij met als volgorde “Zeer belangrijk”, “Belangrijk” en “Niet belangrijk”.
  Bepaal hoe belangrijk elke waardenkaart voor jou is door deze te ordenen onder één van de drie sorteerkaarten. Hoe wil je met jezelf, anderen en de wereld om je heen omgaan? Ofwel: wat voor persoon wil jij zijn? Probeer hierbij zo eerlijk mogelijk tegen jezelf te zijn: wil je bijvoorbeeld iemand zijn die bescheiden is of vind je dat je dat zou moeten zijn? Je mag de betekenis van de waarden op de kaartjes interpreteren op de manier waarop deze voor jou het beste werkt.
 3. Zodra je hiermee klaar bent, richt je je aandacht op de stapel waarden die jij als “Zeer belangrijk” hebt aangemerkt. Selecteer uit deze stapel vervolgens de 10 belangrijkste waarden en orden ze in jouw persoonlijke top-10.

Waar wil ik naartoe?

Klik op onderstaande link en print het werkblad waar wil ik naartoe

 1. Wat zijn binnen de vier levensgebieden op het werkblad (werk/opleiding, gezondheid, relaties, vrije tijd) je belangrijkste waarden? Gebruik hiervoor je top-10 uit de waardensorteertaak en noteer deze in de tabel. Een waarde kan in slechts één levensgebied belangrijk voor je zijn, maar het kan ook zijn dat deze in alle vier levensgebieden onmisbaar voor je is. Zorg ervoor dat alle 10 waarden vertegenwoordigd zijn.
 2. Beoordeel voor elk van de vier levensgebieden hoe belangrijk deze voor je is door een rapportcijfer tussen de 1 en 10 in het vakje met het uitroepteken te noteren.
 3. Bedenk vervolgens hoeveel tijd en/of energie je de afgelopen twee weken daadwerkelijk in dit levensgebied hebt gestopt door deze te beoordelen met een waarde tussen de 1 en 10. Noteer deze in het vakje met de klok.
 4. Kijk nu per levensgebied naar het verschil tussen het belang wat je eraan hecht en de tijd en/of energie die je er daadwerkelijk in stopt. De levensgebieden waar de twee scores verschillen behoeven je aandacht. Wat valt je op?

Tijdmanagementmatrix

Klik op onderstaande link en print het werkblad tijdmanagementmatrix

In deze opdracht ga je onderzoeken aan welke activiteiten jij jouw kostbare tijd en energie besteedt en of dit aansluit bij wat jij werkelijk belangrijk vindt in je leven? Misschien zou je wel bepaalde activiteiten willen schrappen, omdat ze niet echt bij je passen?
Voor deze inventarisatie gebruik je de tijdmanagement matrix die feitelijk uit de categorieën ‘moeten’ en ‘willen’ bestaat. Als iets moet, dan gaat het om een activiteit die dringend is en niet uitgesteld kan worden. Willen gaat erom of de activiteit ook echt past bij jouw waarden, bij wat jij belangrijk vindt in je leven. De volgende vier situaties zijn mogelijk:
I. Het moet en ik wil
II. Het moet, maar ik wil niet
III. Het moet niet, maar ik wil wel
IV. Het moet niet en ik wil ook niet

Opdracht

 1. Probeer zoveel mogelijk activiteiten te bedenken die je vandaag hebt gedaan. Noteer deze voor jezelf op papier. Denk zo klein mogelijk. Ook koken is een activiteit, of het checken van je smartphone.
 2. Pak nu de tijdmanagement matrix erbij en plaats de activiteiten die je hebt genoteerd in de vier vakken van de matrix. Let daarbij goed op in welk vakje je welke activiteit plaatst. Moet het? En wil je het ook (ofwel past het bij jouw waarden)?
 3. Door activiteiten te schrappen die voor jou niet moeten en die je eigenlijk ook niet wilt doen (categorie IV) kun je tijd vrijmaken voor jezelf. Deze activiteiten voegen voor jou persoonlijk geen waarde toe. Welke activiteiten zou jij kunnen schrappen? Ofwel, wat kan je eventueel loslaten om meer ruimte te geven aan wat jij belangrijk vindt in je leven?
Top